Hotel San Gian, Via San Gian, CH-7500 St. Moritz, Schweiz